За Мен

Специалист по орална хирургия

Д-Р Чапанов

Д-р Красимир Чапанов – Специалист по орална хирургия


Асистент в Катедра „Орална и лицево-челюстна хирургия“, Факултет по Дентална Медицина, Медицински Университет – София, тясно профилират в областта на денталната имплантология и костна регенерация.

Оралната хирургия обхваща диагностика и лечение на хирургичните болести в устната кухина, лицевите и челюстните кости. Освен тях се включват и заболяванията на оралната предпротетичната хирургия и имплантология, лицево-челюстните аномалии и деформитети, при които се налага провеждането на хирургично лечение:

Екстракции на зъби; Екстракции чрез трепанация; Екстракция на ретиниран зъб ( мъдрец , кучешки зъб) ;Апикоектомии / апикална хирургия / ; Пародонтална – пластична хирургия около зъби и имплантати ; Предпротетичната хирургия; Имплантология – поставяне на импланти ; Костни аугментации и реконструкция на костта за поставяне на имплантати, синус лифт – процедира ;

Лечение на деформитети на лицевите и челюстни кости; Гнойно-септична орална хирургия – лекува възпалителните заболявания (абсцеси и флегмони) в областта на устната кухина и прилежащите й ложи; Орална травматология – лекува нараняванията на меките тъкани и фрактурите на лицевите и челюстните кости и прилежащите им тъкани; Орална онкология – лекува онкологичните заболявания в областта на устната кухина и прилежащите структури и органи; Лечение при заболявания „вария“ – това са група от заболявания, характерни само за оралната област; Орална пластично-възстановителна и естетична хирургия – лекува групата заболявания на вродени и на придобити дефекти в областта на устата, челюстните кости, съзъбието.

Доктор Красимир Чапанов , работи в екип с други специалисти – специалист ортодот , ендоднтист , протезист  и специалист детска дентална медицина .

Сфера На Работа

Денталният имплант е компонент, който взаимодейства с костта на челюстта или черепа, за да поддържа протетична конструкция като корона, мост, протеза, лицева протеза или да действа като ортодонтска опора. Основата на съвременните дентални импланти е биологичен процес, наречен остеоинтеграция, при който материали като титан или неговите сплави образуват интимна връзка с костите. За остеоинтеграцията е необходимо различно време, преди да се изработи и фиксира протетичната конструкция към импланта. Временна протетична конструкция се изработва и фиксира веднага след имплантирането – имедиатно възстановяване и/или натоварване, ранно натоварване на импланта – два дни след имплантирането му, конвенционално натоварване – от 3 до 6 месеца след имплантиране и отложено имплантиране. След оформяне на тъканите с помощта на временна коронка или мост се изработва дефинитивната конструкция.

Водената костна регенерация или GBR, както и водената тъканна регенерация или GTR са орално-хирургични процедури, при които се използва бариерни мембрани с и/или без костни филъри за насочване на растежа на нова костна и гингивална тъкан. Понастоящем, водената костна регенерация се прилага предимно в устната кухина, за реконструкция на алвеоларния израстък на челюстите преди имплантиране, презервация след екстракция на зъб и отложено имплантиране, регенерация на костта около дентални импланти и регенерация на периодонтални тъкани.

Блог

Ретиниран и полуретиниран трети молар – мъдрец

Мъдрецът е зъб, който е най-дистално разположеният от трите молара в горна и долна челюст. Пробиват обикновено между късния тийнейджърски период и началото на двадесетата година. Повечето възрастни имат четири …

Клиничен случай : Оперативно лечение на киста и поставяне на дентален имплант

Млад пациент с високи естетични изисквания, насочен за консултация с орален хирург, по повод на липсващ зъб – 24. След клиничният преглед и назначена образна диагностика (СБСТ) в горна челюст, …