Имедиатно поставяне на дентален имплант при пациент с коренова резорбция

Кореновата резорбция е прогресивна загуба на дентин и цимент в резултат на продължително действие на остеокластите (Patel S, 2007). При временното съзъбие  това е нормален физиологичен процес. При постоянното обаче то е патология. Резорбцията бива два вида – вътрешна и външна. Доказано е, че се инициира от много фактори. Пулпната некроза, травма, пародонтално лечение, ортодонтско преместване на зъби и избелващите агенти са най-често описаните причинители (Fuss Z, 2003). Независимо от първоначалната причина, процесът е до голяма степен възпалителен.

При липса на лечение или неправилно такова, може да се стигне до преждевременната загуба на засегнатия зъб. Успешното в такива случаи зависи от правилното диагностициране. Външната повърхностна коренова резорбция често е случайна находка, самоограничаваща се и развиваща се асимптоматично. За нея е нужно само наблюдение. Външната възпалителна коренова  резорбция успешно се лекува ендодонтски, въпреки че понякога е инидицрано и хирургично лечение. При съмнение за външна заместителна коренова резорбция (анкилоза), се препоръчва декоронизация или проследяване. В редки случаи може да се наложи  екстракция на засегнатия зъб, но клиницистите трябва да са наясно с потенциалните трудности при отстраняване на анкилозиралите зъби. Вътрешната възпалителна резорбция изисква ендодонтска терапия, за да се осигури добра механична и химична обработка, дезинфекция и адекватно обтуриране на кореновите канали. (O., 1985)

Когато имаме индикация зъбът да се екстрахира, лечението може да се комбинира с имедиатно имплантиране, ако е възможно (Calişkan М, 1997). Днес поставянето на импланти след екстракцията на зъб в естетичната и неестетичната зони е рутинна практика.

Често пъти няма необходимия обем кост, което не може да ни осигури първична стабилност и имедиатно натоварване на импланта. В тези случаи за предпочитане е аугментация с последващо имплантиране. Целта на имедиатното имплантиране е  да се осигури лечение с най-малко хирургични интервенции, ниска коморбидност за пациента и сравнително къси лечебни периоди.

Индикации за такова лечение имаме при пациенти с екстракция на един зъб или корен. Този вид лечение е широко предпочитано в естетичната област, тъй като предлага най-много предимства и най-малко недостатъци. (Стивън Т. Чен, 2008).

При наличие на дебел гингивален биотип и интактна вестибуларна кост (> 1 mm) има нисък риск от загуба на твърди и меки тъкани. Трябва да липсва остро гнойно възпаление в мястото на екстракцията и достатъчен обем на кост апикално и палатинално, за да се постигне правилно позициониране на импланта с добра първична стабилност. Тези критерии доста често отсъстват във фротанлната област.

За да се оптимизира процедурата, имедиатното имплантиране трябва да се извърши без формиране и отпрепариране и мобилизиране на ламбо. По този начин загубата на вестибуларни тъкани е по-малка, в сравнение с отвореното имплантиране (Raes F, 2011). Въпреки че може да изглежда проста процедура, имедиатното имплантиране се счита за сложна хирургична манипулация. Това изисква квалифициран хирург с опит.

Имплантът трябва да бъде поставен по такъв начин, че да съществуват най-малко 2 mm между  разстояние между него и вътрешната повърхност на вестибуларната компакта, както се препоръчва в консенсусът на ITI (International Team for Implantology)(Morton D, 2014). Това осигурява достатъчно пространство за запълване на костния дефект между експонираната повърхност на импланта и алвеолата  с подходящ костен материал.

Днес се предпочитат костните заместители от телешка кост (Bio-Oss, Geistlich Biomaterials, Wolhusen, Switzerland), тъй като редуцират постоперативната резорбция (Chen ST, 2007). Разстояние между импланта и алвеолата позволяват образуването на кръвен съсирек, който служи за формиране на фибринова матрица за образуването на нова кост. Това е демонстрирано в проучване, което показва, че по-голямото разстояния между импланта и вестибуларната кост, водят до по-малка вертикална загуба. (Araujo MG, 2006)

В последните години имедиатното имплантиране се извършва с двузонна костна аугментация (Tarnow DP, 2014: ) и херметизиация на алвеолата, чрез временна конструкция поставена извън оклузия (Chu SJ, 2014).

Клиничен случай

Жена на 48 години постъпва с оплаквания от болка и подвижност в областта на зъб 11 с давност от една година.

Пациентът е с нормален екстра-орален статус. След проведеното итра-орално изследване не се  откриха  значими клинични находки. Назначи се параклинично изследване, включващо рентгеново изследване –  CBCT на областта.

След внимателен анализ на рентгенографията, окончателната диагноза беше вътрешна и външна възпалителна коренова резорбция, патологична подвижност 3-та степен и наличие на пародонтален джоб с дълбочина 9 мм палатинално. След оценка на локалните фактори и особено на факта, че клиничните симптоми са с давност повече от година, адекватният лечебен план беше атравматична екстракция на  зъб 11 с имедиатно имплантиране.

Процедура:

1. Под локална анестезия се екстрахира зъб 11, без усложнения.

2. По време на имплантирането се установи вестибуларна фенестрация. Формира се и се мобилизира мукопериостално ламбо.

3. След имплантирането пространството между импланта и вътрешната повърхност на вестибуларната алвеоларна кост се запълни с ксенографт.

4. Тъканите се адаптираха, поставиха се единични прекъснати шевове.

5. Изработи се провизорна коронка в деня на имплантиране. След 7 дни провизорната коронка се коригира допълнително

Реоценка една година след имплантирането. Клинично не се установиха признаци на пери-мукозит или пери-имплантит.

Заключение: Възпалителната коренна резорбция е специфична категория заболяване на зъбната пулпа, която може да бъде диагностицирана чрез клинично и рентгенологично изследване. Днес диагностицирането на коренова резорбция е улеснена от съвременните  триизмерни образни изследвания. Освен това образната диагностика, предоставя информация за  костния обем, възможността за имедатно имплантиране  и натоварване на импланта. Според нашия клиничен опит, при наличието на показания за  имедиатно имплантиране и натоварване, с правилни хирургични и протетични протоколи, резултатите са отлични.

Araujo MG, S. F. (2006). Tissue modeling following implant placement in fresh extraction sockets. . Clin Oral Implants Res , 17: 615–624.

Calişkan M, T. M. (1997). Prognosis of permanent teeth with internal resorption. Endod Dent Traumatol , 13: 75–81.

Chen ST, D. I. (2007). A prospective clinical study of non-submerged immediate implants: clinical outcomes and esthetic results. . Clin Oral Implants Res , 18: 552–562.

Chu SJ, H. M.-C. ( 2014). A novel prosthetic device and method for guided tissue preservation of immediate postextraction socket implants. Int J Periodontics Restorative Dent, 34 (Suppl 3): s9–s17.

Fuss Z, T. I. ( 2003). Root resorption – diagnosis, classification and treatment choices based on stimulation factors. . Dent Traumatol, 19: 175–182.

Morton D, C. S. ( 2014). Consensus statements and recommended clinical procedures regarding optimizing esthetic outcomes in implant dentistry. Int J Oral Maxillofac Implants, 29 (Suppl): 216–220.

O., A. J. (1985). External root resorption: its implication in dental traumatology, paedodontics, periodontics, orthodontics and endodontics. Int Endod J, 18: 109–118. 4.

Patel S, F. T. ( 2007). Is the resorption external or internal? . Dent Update, 34: 218–229.

Raes F, C. J. (2011). Immediate and conventional single implant treatment in the anterior maxilla: 1-year results of a case series on hard and soft tissue response and aesthetics. J Clin Periodontol , 38: 385–394.

Stephen T. Chen, D. B. (2008). Implant Placement in Post-extraction Sites: Treatment Options. Quintessence Publ.

Tarnow DP, C. S. (2014: ). Flapless postextraction socket implant placement in the esthetic zone: part 1. The effect of bone grafting and/ or provisional restoration on facial-palatal ridge dimensional change – a retrospective cohort study. Int J Periodontics Restorative Dent , 34: 323–331.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *