Д-р Красимир Чапанов – Специалист по орална хирургия


Асистент в Катедра „Орална и лицево-челюстна хирургия“, Факултет по Дентална Медицина, Медицински Университет – София, тясно профилират в областта на денталната имплантология и костна регенерация.

Оралната хирургия обхваща диагностика и лечение на хирургичните болести в устната кухина, лицевите и челюстните кости. Освен тях се включват и заболяванията на оралната предпротетичната хирургия и имплантология, лицево-челюстните аномалии и деформитети, при които се налага провеждането на хирургично лечение:

Екстракции на зъби; Екстракции чрез трепанация; Екстракция на ретиниран зъб ( мъдрец , кучешки зъб) ;Апикоектомии / апикална хирургия / ; Пародонтална – пластична хирургия около зъби и имплантати ; Предпротетичната хирургия; Имплантология – поставяне на импланти ; Костни аугментации и реконструкция на костта за поставяне на имплантати, синус лифт – процедира ;

Лечение на деформитети на лицевите и челюстни кости; Гнойно-септична орална хирургия – лекува възпалителните заболявания (абсцеси и флегмони) в областта на устната кухина и прилежащите й ложи; Орална травматология – лекува нараняванията на меките тъкани и фрактурите на лицевите и челюстните кости и прилежащите им тъкани; Орална онкология – лекува онкологичните заболявания в областта на устната кухина и прилежащите структури и органи; Лечение при заболявания „вария“ – това са група от заболявания, характерни само за оралната област; Орална пластично-възстановителна и естетична хирургия – лекува групата заболявания на вродени и на придобити дефекти в областта на устата, челюстните кости, съзъбието.

Доктор Красимир Чапанов , работи в екип с други специалисти – специалист ортодот , ендоднтист , протезист  и специалист детска дентална медицина .